A szellemi drog

Isten Szelleme teremt és általa életet ad. Viszont, a bálványi rangra emelkedett emberi kitalálások pusztítanak. Ezek kiszorítják az emberek szívéből az Istenbe vetett hitet és önmaguk felé fordítják azt, pedig életet adni nem tudnak! Emiatt hazugok és szellemi drogokként hatnak az emberekre, mivel úgy ártanak, mint egyéb drogok.

Amíg azonban a drogoknak nevezett készítmények vegyi úton fejtik ki hatásukat az érzékekre és módosítják a tudatot, addig a szellemi drogok a szellemi hatásaikon keresztül közvetlenül hatnak az emberi tudatra. Hibás közvetkeztetéseikkel, hamis adatközléseikkel, megcáfolhatatlan tekintélyként és hatalomként való megjelenésükkel hamis érzeteket keltenek az emberekben és meggyőzik őket! Ezzel a ráhatásukkal elszakítják az embereket Istentől és a számukra Életet jelentő Krisztustól!

Az emberi és ördögi kitalálásokat a megtévesztettek valóságos jónak és hasznosnak tartják. Ezek az alaptalan képzeletek azonban meggátolják például azt, hogy egy fiatalember igazán felnőtté érhessen és felelősségteljesen tudjon beilleszkedni az emberi társadalomba. A jónak a gátlását pedig azért tudják elérni, mert az emberben levő egyensúlyt adó és életet szolgáló belső folyamatokkal szemben új folyamatokat hoznak létre.

Ezek a folyamatok szertartásszerűen épülnek be az emberek életébe és ezért képesek leigázni az emberi tudatot, érzelmet és az erkölcsi érzékeket is. Mivel pedig ezek az emberben levő jókkal és hasznosakkal szemben képeznek egy újfajta életet, ezért ezeket szellemi fekélyeknek és daganatoknak kell tartanunk.

Sőt még veszélyesebbnek kell tartanunk azoknál, mert a testi elváltozásokat többnyire figyelmeztető fájdalom érzet kíséri, a szellemi drogok által létrejött belső elváltozások kimutatására viszont nincs bennünk megfelelő belső jelzőrendszer a figyelmeztetésre. Ott van ugyan a szívünkben a lelkiismeret, aminek a bajt jeleznie kellene, de a lelkiismeret csupán a megszokottól való eltérést tudja kimutatni. Ezért megtörténhet az az eset, hogy a lelkiismeret riaszt a babonaság gondolkodásmódjával ellenkező cselekedet miatt, viszont érzéketlen és tehetetlen az újdonságokkal szemben, mint ahogy a természet sem képes ellensúlyozni az újonnan behurcolt növények és állatok károsságát. Mindez arra mutat, hogy nemcsak a bűnöktől kell megtisztítani a szívünket, hanem a lelkiismeretünk is megtisztításra és megigazításra szorul. Az értünk halt Isten Bárányának a vére azonban képes ezt a megtisztítást elvégezni.

A lelkiismeretünk megtisztítása abban áll, hogy az Úr megszünteti a káros dolgoktól való függőségünket! Ez lehetséges is, mert nagyobb a bennünk lakozó Jézus, a világban levő minden tekintélynél és hatalomnál! Ez a lehetőség azonban nem jelentheti azt, hogy szembe forduljunk minden tekintéllyel és hatalommal.

Nem állhatunk például a világi hatalommal szemben, mert Isten rendelte azt, sem a hasznos és értelmes szokásainkat nem vethetjük el, mert az Isten ajándékai azok, hogy a másokkal való kapcsolataink és a tevékenységeink értelmesebbek és hatékonyabbak lehessenek. A különböző emberi gondolatok sem károsak addig, míg szertartássá nem válnak. Sőt lehetnek nagyon hasznosak is! Károsakká akkor lesznek, amikor már szertartássá válnak. Innentől kezdve már nem mi rendelkezünk velük, hanem azok velünk! És ebben a tényben felismerhetjük, hogy a szellemi drogok is függőséget hoznak létre!

Ezek a szellemi drogok éppen olyan bálványok, mint a régen kézzel készített bálványok. Az emberek ezektől is jókat várnak, a velük való kapcsolatuk szertartásos és az Isten igaz ismeretével szembe álló. Az Úr Jézus azonban csak két olyan tevékenységet hagyott hátra, amelyeket szertartásszerűen kell végeznünk: a keresztséget és az úrvacsorát. Ebben a mi megváltásunkért az Ő testét és vérét adja nekünk. E kettő valóságosan szolgálja megmentésünket, viszont az emberi kitalálásokban hazug ígéretek vannak. Az Úr Jézus mondta is: „Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók: de nem hallgattak rájuk a juhok.” (Jn. 10.8). Az Úr azonban nemcsak az előtte valókról szólt, hanem az utána következőkről is: „… hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Mt. 24,24). Az Ő hatalmuk azonban nem Istentől való, hanem földi és ördögi. Kápráztatni és pusztítani tudnak csak, de örök életet adni nem.

Minden új ismeret, eszme és a más népek vallásai azért tudnak annyira haladni, mert a megszokott szellemi környezettel szemben újszerű hatást váltanak ki. Ezek a hatások pedig olyanok, mint a más földrészről behurcolt növények és állatok, amelyek az itt levőek kárára mérték nélküli szaporodásba kezdhetnek, mert itt nincsenek meg az őket a többiekkel egyensúlyban tartó természetes ellenségeik. Viszont vannak olyan meghonosítani kívánt növények és állatok is, amelyek az itteni éghajlaton képtelenek élni. A káros szaporodások és a szaporodási képtelenségek arra mutatnak, hogy az emberi természetnek tetsző új dolgok divattá válhatnak, viszont a nem tetszőket az emberi természet immunrendszere kiveti magából!

Önmagunk és mások érdekében itt az ideje annak, hogy komolyabban vegyük a szellemi drogok függőségbe ejtését és Krisztus Evangéliumának ezzel szemben megnyilvánuló szabadságot adását.